Onay süreçlerinde çeşitli onaylama ve reddetme adımları mevcuttur. Örneğin; satınalma siparişi gibi süreçlerde belirli belge kontrolü veya bir yönetici tarafından sürecin onaylanması gerekebilmektedir. Süreç koşulları ekranında bir onay sürecinde ne gibi adımların bulunduğu belirlenebilir ve ilgili kullanıcılara bu adımlar atanabilir.

İlgili onay adımına atanan sistem kullanıcılarına, onay süreci boyunca sırasıyla otomatik olarak ileti gönderilerek kullanıcılar bilgilendirilir. Aşağıda gösterilen bildirim simgesine basarak kullanıcı ilgili sayfaya yönlendirilir. İlgili kullanıcılar belgeyi veya süreci gözden geçirdikten sonra talebi onaylar veya reddeder.

Ayarlar bölümünden Onay Süreçleri seçilip organizasyonda ihtiyaç duyulan adımlar ve yetkilendirmeleri kolaylıkla belirlenebilir. Oluşturulan onay sürecinin koşullarının belirlenmesi, ilgili modüle ve kullanıcılara atama adımları sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

  1. Süreç Koşullarını ve Kullanıcılarını Belirleme: İlgili onay adımını onaylayacak ya da reddedecek Kullanıcı sistem kullanıcıları arasından seçilir. Bir önceki adımda oluşturulan Süreç Adımlarından seçim yapılır. Son olarak bu adımın Statüsü seçilir.

  2. Projelere Süreç Atama: Onay Süreçleri adımında tanımlanan süreçler ilgili modüllere atanır. Modül atama sayesinde oluşturulan onay sürecinin hangi iş biriminde geçerli olacağı belirlenir.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?