Ekipman bölümü proje için kullanılacak ekipman bilgilerinin, sistemde tanımlı ekipmanlardan seçildiği alandır. Projeye eklenen ekipmanlar kart yapısı ve liste görünümü seçenekleri ile görüntülenebilir.

  • Yeni Ekle butonu ile açılan ekranda sistemde bulunan ekipmanların Kod ve İsim bilgileri görüntülenir. İstenilen ekipman seçilerek Kaydet butonuna basılır. Projeye birden fazla ekipman eklenebilir.

  • Seri Numarası Ekle butonu ile sistemde bulunan seri numaraları detay bilgileri ile beraber görüntülenir. Aynı şekilde istenen seri numarası seçilerek Kaydet butonuna basılır. Ekipmana eklenen seri numarası aşağıdaki ok sembolü ile gösterilir.

  • İşlemler butonundan dönem, faturalandırma planı ve içe aktarmayı seçebilirsiniz. Daha önce seçmiş olduğunuz ve değiştirmek istediğiniz bilgileri buradan hızlıca değiştirebilirsiniz.

  • Ekipman listeleme görünümünde listelenen her bir ekipman kaleminde bulunan aksiyon butonları ile ekipman bilgilerinde düzenleme ve silme işlemleri yapılabilir. Yukarıdaki şekilde gösterilen kalem sembolü ile ekipmanın tipi, miktarı, fiyatı gibi bilgiler düzenlenebilir. Yanındaki ok sembolü ekipmana eklenen seri numaralarını listeler.

Proje detay bilgilerini içe aktar butonundan rapor olarak indirebilirsiniz.

Periyodik fatura planları çoğunlukla kiralama veya bakım gibi hizmet ürünleri için kullanılmaktadır. Düzenli olarak faturalandırılması gereken zamana bağlı bir fiyata sahip bir hizmet ürününüz olmalıdır, örn. aylık, üç aylık vb. Müşteri, kiralama veya bakım/servis faturaları için kullanılabilir.

Dönemsel faturalandırma, büyük projelerde, ürünün çeşitli taksitler halinde ödenmesi durumunda satış ürünleri için kullanılır. Dönemsel fatura planları, satış tekliflerinde ve satış siparişlerinde veya hizmet siparişlerinde kullanılır.


Aradığınız yanıtı buldunuz mu?